Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Ein tasg yw sicrhau bod plant yn derbyn y gofal a'r amddiffyniad rhag cam-drin rhywiol y mae eu hangen arnynt ac maent yn eu haeddu, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Internet public hearing

The Inquiry’s public hearing in the Internet investigation is taking place over two weeks from 13 - 24 May.

It will explore the responses of the internet industry and government to online child sexual abuse.

Find out more about this Investigation

Latest News

Inquiry publishes report into the Diocese of Chichester and Peter Ball

The Inquiry has today (9 May) published its report, ‘Anglican Church Case Studies: the Diocese of Chichester and the response to allegations against Peter Ball’.

9 Mai

Inquiry announces new investigation into child protection in religious organisations and settings

2 Mai

Inquiry announces publication date for report into the Diocese of Chichester and the Peter Ball case studies

The Inquiry will publish the investigation report, Anglican Church Case Studies: the Diocese of Chichester and the response to allegations against Peter Ball at midday on Thursday 9 May 2019.

25 Ebrill

Inquiry updates preliminary hearing date

The Inquiry has today announced that the preliminary hearing into institutional responses to allegations of child sexual abuse involving the late Lord Janner of Braunstone QC will not now take place on 23 May, but will now be held on 24 September.

15 Ebrill

Seminars and Hearings

If you wish to attend Seminars or Public Hearings you can view our investigation and seminar timetables or consider whether to apply for special status in a future investigation.

If you attend at the hearing centre, you may hear experiences of child sexual abuse which may impact you. We have support workers available at our hearing centre during public hearings. We can also suggest further help and support resources.

Quarterly Statistics

The Inquiry is providing a statistical update on the three strands of our work.

Find out more

Back to top