Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Latest News

 Public hearings in the Accountability and Reparations investigation to be held next week

20 Tachwedd

Inquiry to hold public hearings into the Archdiocese of Birmingham

The Inquiry is holding five days of public hearings examining the nature and extent of child sexual abuse by individuals associated with the Archdiocese of Birmingham, part of the Roman Catholic Church investigation.

9 Tachwedd

Inquiry publishes public hearings timetable to February 2020

The Inquiry has published a timetable of preliminary and public hearings up to February 2020  

29 Hydref

Inquiry to hold preliminary hearings in five investigations

Inquiry announces a further five preliminary hearings to be held next week.

23 Hydref

Our Forum

The Victim and Survivors Forum is open to all Victims and Survivors of child sexual abuse.  You can email forum@iicsa.org.uk or find out more information.

Seminars and Hearings

If you wish to attend Seminars or Public Hearings you can view our investigation and seminar timetables or consider whether to apply for special status in a future investigation.

Quarterly Statistics

The Inquiry is providing a statistical update on the three strands of our work.

Find out more

Back to top