Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Latest News

Inquiry takes Truth Project to Cornwall

The Truth Project is holding sessions for victims and survivors of child sexual abuse in Cornwall this November.  The Truth Project was set up to give victims and survivors of child sexual abuse the opportunity to share their experiences in a supportive and confidential setting.

24 Medi

Inquiry seminar: Mandatory Reporting - existing obligations to report child sexual abuse

19 Medi

Inquiry to hold preliminary hearings in two investigations

19 Medi

Inquiry opens core participant applications for internet investigation

Applications for core participant status are being invited in our Internet investigation

3 Medi

Our Forum

The Victim and Survivors Forum is open to all Victims and Survivors of child sexual abuse.  You can email forum@iicsa.org.uk or find out more information.

Seminars and Hearings

If you wish to attend Seminars or Public Hearings you can view our investigation and seminar timetables or consider whether to apply for special status in a future investigation.

Quarterly Statistics

The Inquiry is providing a statistical update on the three strands of our work.

Find out more

Back to top