Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Ein tasg yw sicrhau bod plant yn derbyn y gofal a'r amddiffyniad rhag cam-drin rhywiol y mae eu hangen arnynt ac maent yn eu haeddu, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Final investigation announced

The Inquiry has announced its fifteenth and final investigation into Effective Leadership of Child Protection. The investigation will focus on practical experience of leadership and management, with a public hearing set to take place in 2020.

Find out more

Latest News

Inquiry to hold preliminary hearings into four investigations

8 Ionawr

Inquiry encourages child sexual abuse survivors to come to the Truth Project

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse is today re-launching a public awareness campaign to ensure victims and survivors of child sexual abuse can be heard at the Truth Project.

6 Ionawr

Inquiry hearing centre announcement

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse will share its hearing centre with the Undercover Policing Inquiry (UCPI).

18 Rhagfyr

Three schools to be examined in second phase of Residential Schools investigation

The Inquiry has announced three schools which it will consider during the second phase of the Residential Schools investigation.

19 Tachwedd

Seminars and Hearings

If you wish to attend Seminars or Public Hearings you can view our investigation and seminar timetables or consider whether to apply for special status in a future investigation.

If you attend at the hearing centre, you may hear experiences of child sexual abuse which may impact you. We have support workers available at our hearing centre during public hearings. We can also suggest further help and support resources.

Quarterly Statistics

The Inquiry is providing a statistical update on the three strands of our work.

Find out more

Back to top