Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse

Wrthi'n ymchwilio i ba raddau mae sefydliadau wedi methu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol

Bydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ymchwilio i ganfod a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill nad ydynt yn rhai'r wladwriaeth wedi cymryd eu dyletswydd gofal i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol yng Nghymru a Lloegr o ddifri. Darllenwch ein Datganiad Agoriadol a datganiad diweddariad mis Tachwedd.

Byddwn yn nodi methiannau sefydliadol lle canfyddir eu bod yn bodoli. Byddwn yn mynnu atebolrwydd am fethiannau sefydliadol y gorffennol. Byddwn yn cefnogi dioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiad o gam-drin rhywiol. A byddwn yn gwneud argymhellion ymarferol er mwyn sicrhau bod plant yn cael y gofal a diogelwch mae arnynt eu hangen.

Mae'r Ymchwiliad yn annibynnol ar y Llywodraeth. Rhagor am bwy ydym ni.

Rhannu'ch profiad

Rydym yn gweithio gyda dioddefwyra goroeswyr sydd am gynorthwyo'r Ymchwiliad yn ei waith. Gallwch rannu'ch profiad o gam-drin rhywiol gyda ni.

Newyddion a diweddariadau

Second preliminary hearing for Accountability and Reparations Investigation

27 mawrth

We are holding a second preliminary hearing into the Accountability and Reparations Investigation on Tuesday 28 March at 10.30am.

Nottinghamshire Councils investigation opens for core participants

24 mawrth

Applications for core participant status are being invited in our Nottinghamshire Councils investigation

New opening hours for the Inquiry Information line

21 mawrth

The Inquiry Information Line will now open from 8am

Work report and revised Terms of Reference published by VSCP

10 mawrth

Work report and revised ToR from VSCP.

Rhagor o newyddion a diweddariadau

Back to top