Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Ein tasg yw sicrhau bod plant yn derbyn y gofal a'r amddiffyniad rhag cam-drin rhywiol y mae eu hangen arnynt ac maent yn eu haeddu, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Truth Project Dashboard

The Inquiry has published new research statistics based on accounts shared with the Truth Project.

Find out more

Latest News

Survivors of child sexual abuse invited to meet Inquiry in Oxford

The Truth Project is holding sessions for victims and survivors of child sexual abuse in Oxford this September.  

17 Gorffennaf

Inquiry to hold three preliminary hearings in July

The Inquiry has today announced that it will hold three preliminary hearings this month. 

9 Gorffennaf

Inquiry announces publication date for Nottinghamshire Councils report

The Inquiry will publish the investigation report, Children in the Care of the Nottinghamshire Councils, at midday on Wednesday 31 July 2019.

3 Gorffennaf

Religious organisations investigation dates

The Inquiry has today (19 June) announced that the Child Protection in Religious Organisations and Settings investigation will take place from March 16 2020 for two weeks at our hearing centre in London. 

19 Mehefin

Seminars and Hearings

If you wish to attend Seminars or Public Hearings you can view our investigation and seminar timetables or consider whether to apply for special status in a future investigation.

If you attend at the hearing centre, you may hear experiences of child sexual abuse which may impact you. We have support workers available at our hearing centre during public hearings. We can also suggest further help and support resources.

Quarterly Statistics

The Inquiry is providing a statistical update on the three strands of our work.

Find out more

Back to top