Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau anwladwriaethol eraill yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol o ddifri, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid yn y dyfodol. Yn Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Alexis Jay OBE, ganlyniadau ei hadolygiad mewnol i ddulliau'r Ymchwiliad o weithio. Mae'r adroddiad yn sefydlu sut fydd yr Ymchwiliad yn cyflawni ei waith mor fuan ac effeithiol â phosibl. Mae'r adolygiad yn ffocysu sylw'r Ymchwiliad ac yn sefydlu cynllun gwaith manwl ar gyfer 2017.

Y Prosiect Gwirionedd

Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.

Mae yna sawl ffordd i gysylltu efo’r Ymchwiliad, yn cynnwys ffurflen ar-lein byr, lle byddwn yn gofyn i chi sut fyddai orau i gysylltu efo chi.

Fe allwch mynd yn syth at y ffurflen ar-lein yma drwy glicio ar y botwm isod, neu allwch darganfod fwy o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd.

Rwy’n barod i cysylltu

neu

Hoffwn i wybod mwy am y Prosiect Gwirionedd

Latest News

Dioddefwyr a goroeswyr Cymreig i ymuno â phanel yr Ymchwiliad

Heddiw mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cyhoeddi y bydd May Baxter-Thornton ac Emma Lewis yn ymuno â'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr.

15 Awst

Inquiry publishes updated management statement and financial report Q1 2017-18

11 Awst

Ymchwiliad yn cyhoeddi aelod Cymraeg arall i'r Panel Ymgynghori Dioddefwyr a Goroeswyr ac yn mynd â'r Prosiect Gwirionedd i Gaernarfon a Bangor

9 Awst

Request for literature: The scale of online-facilitated Child Sexual Abuse

The Inquiry and the University of Huddersfield are reviewing available information about the scale of the problem of online CSA.

8 Awst
Back to top