Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am-8pm

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse

Wrthi'n ymchwilio i ba raddau mae sefydliadau wedi methu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol

Bydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ymchwilio i ganfod a yw cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill nad ydynt yn rhai'r wladwriaeth wedi cymryd eu dyletswydd gofal i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol yng Nghymru a Lloegr o ddifri. Darllenwch ein Datganiad Agoriadol a datganiad diweddariad mis Tachwedd.

Byddwn yn nodi methiannau sefydliadol lle canfyddir eu bod yn bodoli. Byddwn yn mynnu atebolrwydd am fethiannau sefydliadol y gorffennol. Byddwn yn cefnogi dioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiad o gam-drin rhywiol. A byddwn yn gwneud argymhellion ymarferol er mwyn sicrhau bod plant yn cael y gofal a diogelwch mae arnynt eu hangen.

Mae'r Ymchwiliad yn annibynnol ar y Llywodraeth. Rhagor am bwy ydym ni.

Rhannu'ch profiad

Rydym yn gweithio gyda dioddefwyra goroeswyr sydd am gynorthwyo'r Ymchwiliad yn ei waith. Gallwch rannu'ch profiad o gam-drin rhywiol gyda ni.

Newyddion a diweddariadau

Public hearing in the Child Migration Programmes Case Study

24 Chwefror

The Inquiry has published the timetable for the first week of public hearings in the Child Migration Programme Case Study

Request for Literature: Characteristics and vulnerabilities of victims of online-facilitated child sexual abuse and exploitation

23 Chwefror

To gain an understanding of the most up to date research on victims of online-facilitated child sexual abuse, we have commissioned Lancaster University to undertake a review of published and unpublished literature.

Inquiry Seminar on Criminal Compensation

17 Chwefror

The Inquiry has today published the agenda, participant list and a short report of the responses for the Inquiry Seminar on Criminal Compensation being held on Tuesday 21 February

Inquiry’s Truth Project comes to the south west

6 Chwefror

The Inquiry is hosting its first Truth Project sessions in the south west today

Rhagor o newyddion a diweddariadau

Back to top