Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Adroddiadau

Mae'r Ymchwiliad wedi cyhoeddi adroddiadau ar gyfer ei ymchwiliadau cyfreithiol, ei waith ymchwil a'r Prosiect Gwirionedd, yn ogystal ag Adroddiad Interim, a oedd yn cynnwys argymhellion i'r Senedd.

Adroddiadau'r Ymchwiliad

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi adroddiad ar ei ymchwiliad i Blant mewn Sefydliadau Gwarchodol ar gyfer y cyfnod 2009-2017.

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar wrandawiadau Ampleforth a Downside, fel rhan o'i ymchwiliad i'r Eglwys Gatholig Rufeinig.

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar wrandawiadau Cambridge House, Knowl View a Rochdale.

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Raglenni Mudo Plant, fel rhan o'i ymchwiliad i Blant y tu allan i'r DU.

Back to top