Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Archwiliadau presennol

Arweinyddiaeth Effeithiol Amddiffyn Plant

Ymchwiliad i arweinyddiaeth effeithiol amddiffyn plant.

Atebolrwydd ac Lawndal

Ymchwiliad i edrych i ba raddau mae gwasanaethau cefnogaeth a phrosesau cyfreithiol cyfredol sydd ar gael yn cyflawni unioniad i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.

Cambridge House, Knowl View a Rochdale

Ymchwiliad i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn preswylio yn Hostel Bechgyn Cambridge House, Ysgol Knowl View, a sefydliadau eraill ble roedd eu lleoliad wedi ei drefnu neu ei ddarparu gan gyngor Bwrdeistref Rochdale.

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant gan Rwydweithiau Cyfundrefnol

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gamfanteisio ar blant yn rhywiol gan rwydweithiau cyfundrefnol.

Cynghorau Swydd Nottingham

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cynghorau Dinas Nottingham a Swydd Nottingham rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Cyngor Lambeth

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cyngor Lambeth rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Plant mewn Sefydliadau Gwarchodol

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol tra mewn sefydliadau cystodaeth.

Plant tu allan i'r DU

Ymchwiliad i ba raddau y mae sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig rhag cam-drin rhywiol o ddifri.

San Steffan

Ymchwiliad trosfwaol i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol yn ymwneud â phobl mewn safle o amlygrwydd cyhoeddus yn gysylltiedig â San Steffan.

Sefydliadau a Lleoliadau Crefyddol

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yng nghyd-destun sefydliadau a lleoliadau crefyddol.

Y Rhyngrwyd

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol a hwyluswyd gan y Rhyngrwyd.

Yr Arglwydd Janner

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadau i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â'r diweddar Arglwydd Janner o Braunstone Q.C.

Yr Eglwys Anglicanaidd

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd.

Yr Eglwys Gatholig

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Babyddol yng Nghymru a Lloegr.

Ysgolion Preswyl

Ymchwiliad i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ysgolion preswyl.
Back to top