Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Archwiliadau presennol

Atebolrwydd ac Lawndal

Ymchwiliad i edrych i ba raddau mae gwasanaethau cefnogaeth a phrosesau cyfreithiol cyfredol sydd ar gael yn cyflawni unioniad i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.

Cambridge House, Knowl View a Rochdale

Ymchwiliad i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn preswylio yn Hostel Bechgyn Cambridge House, Ysgol Knowl View, a sefydliadau eraill ble roedd eu lleoliad wedi ei drefnu neu ei ddarparu gan gyngor Bwrdeistref Rochdale.

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant gan Rwydweithiau Cyfundrefnol

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gamfanteisio ar blant yn rhywiol gan rwydweithiau cyfundrefnol.

Cynghorau Swydd Nottingham

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cynghorau Dinas Nottingham a Swydd Nottingham rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Cyngor Lambeth

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cyngor Lambeth rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Effective Leadership of Child Protection

An inquiry into effective leadership of child protection.

Plant mewn Sefydliadau Gwarchodol

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol tra mewn sefydliadau cystodaeth.

Plant tu allan i'r DU

Ymchwiliad i ba raddau y mae sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig rhag cam-drin rhywiol o ddifri.

Religious Organisations and Settings

An investigation into institutional responses to child sexual abuse and exploitation within the context of religious organisations and settings.

San Steffan

Ymchwiliad trosfwaol i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol yn ymwneud â phobl mewn safle o amlygrwydd cyhoeddus yn gysylltiedig â San Steffan.

Y Rhyngrwyd

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol a hwyluswyd gan y Rhyngrwyd.

Yr Arglwydd Janner

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadau i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â'r diweddar Arglwydd Janner o Braunstone Q.C.

Yr Eglwys Anglicanaidd

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd.

Yr Eglwys Gatholig

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Babyddol yng Nghymru a Lloegr.

Ysgolion Preswyl

Ymchwiliad i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ysgolion preswyl.
Back to top