Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cysylltu â ni

Os hoffech chi holi cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch Linell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.
    Mae'r galwadau am ddim ac nid ydynt yn ymddangos ar eich bil.
  • E-bostiwch ni: contact@iicsa.org.uk
  • Ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad canlynol: Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

Os byddwch chi'n ysgrifennu atom drwy ddefnyddio'r cyfeiriad rhadbost, nid oes yn rhaid i chi gynnwys enw neu unrhyw wybodaeth arall. Yn syml iawn, ysgrifennwch y cyfeiriad Freepost fel a nodir yn y testun uchod.

Byddwn yn ceisio ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 niwrnod gwaith. Sylwer na allwn dderbyn pecynnau sy'n pwyso mwy na 2kg yn ein blwch Swyddfa'r Post. Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf os ydych chi'n dymuno anfon rhywbeth sy'n pwyso mwy na hyn.

Ar gyfer gohebiaeth ysgrifenedig arall nad yw'n berthnasol i gefnogi ein hymchwiliadau, gallwch hefyd ysgrifennu atom yn: Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, PO Box 72289, London, SW1P 9LF

Ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau

  • E-bost: pressoffice@iicsa.org.uk
  • 020 3789 2114 neu 07900 992481
  • Ymweld â'n Canolfan Cyfryngau

Ymholiadau sy'n ymwneud â'r gyfraith

E-bost: solicitors@iicsa.org.uk

Sylwer: mae'r cyfeiriad e-bost hwn at ddibenion ymholiadau cyfreithiol yn unig. Os ydych chi'n dymuno rhannu eich profiad â'r Ymchwiliad, dylech fynd i dudalen Dioddefwyr a Goroeswyr y wefan lle byddwch yn cael cyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud hynny.

How to get involved

There are lots of ways you can get involved with the work of the Inquiry.

Find out more

Feedback and complaints policy

For information regarding our feedback and complaints policy you can visit our web page.

Find out more

Back to top