Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cysylltu â ni

Os hoffech chi holi cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch Linell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.
    Mae'r galwadau am ddim ac nid ydynt yn ymddangos ar eich bil.
  • E-bostiwch ni: contact@iicsa.org.uk
  • Ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad canlynol: Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

Os byddwch chi'n ysgrifennu atom drwy ddefnyddio'r cyfeiriad rhadbost, nid oes yn rhaid i chi gynnwys enw neu unrhyw wybodaeth arall. Yn syml iawn, ysgrifennwch y cyfeiriad Freepost fel a nodir yn y testun uchod.

Byddwn yn ceisio ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 niwrnod gwaith. Sylwer na allwn dderbyn pecynnau sy'n pwyso mwy na 2kg yn ein blwch Swyddfa'r Post. Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf os ydych chi'n dymuno anfon rhywbeth sy'n pwyso mwy na hyn.

Ar gyfer gohebiaeth ysgrifenedig arall nad yw'n berthnasol i gefnogi ein hymchwiliadau, gallwch hefyd ysgrifennu atom yn: Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, PO Box 72289, London, SW1P 9LF

Ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau

  • E-bost: pressoffice@iicsa.org.uk
  • 020 3789 2114 neu 07900 992481
  • Ymweld â'n Canolfan Cyfryngau
Back to top