Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Hygyrchedd

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar yr Ymchwiliad i sicrhau bod cynnwys y wefan ar gael i'r gynulleidfa ehangaf posibl, gan gynnwys rhai gydag anableddau sy'n defnyddio technolegau cynorthwyol.

Mae'r Ymchwiliad wedi bodloni'r ddyletswydd hon trwy gynllunio ac adeiladu ei wefan:

  • i fodloni safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG)
  • i arddangos yn gywir ar y fersiynau diweddaraf o borwyr a ddefnyddir yn eang
  • i arddangos yn glir ar amrywiaeth o ddyfeisiau yn cynnwys ffonau a thabledi
  • i ddarparu testun mewn Saesneg clir i ddefnyddio iaith farcio hyperdestun (HTML5) dilys a dalennau diwyg rhaeadrol (CSS 3)
  • i gefnogi porwyr hŷn ble fo'n briodol i weithio gyda thechnolegau cynorthwyol fel darllenwyr sgrin
  • i ddarparu dogfennau ar ffurf pdf

Cymorth pellach

Os oes yna wybodaeth na allwch gael mynediad ati, neu os ydych yn profi unrhyw anawsterau hygyrchedd eraill, gallwch gysylltu â'r Ymchwiliad.

Back to top