Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Preifatrwydd

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn unig ar https://www.iicsa.org.uk. Nid yw'r datganiad hwn yn cwmpasu dolenni ar y safle hwn i wefannau eraill.

Nid yw gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn storio na chipio gwybodaeth bersonol unrhyw un sy'n pori'r wefan, ond mae'n cofnodi cyfeiriad IP y defnyddiwr sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we.

Os byddwch yn defnyddio'r ffurflen cyflwyno gwybodaeth ar wefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol, byddwn yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall, os ydych chi wedi dewis darparu hyn, i'r diben o gychwyn gohebiaeth gyda chi ynghylch y materion a godir yn eich ffurflen.

Bydd yr Ymchwiliad yn cadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol bob amser ac mae gennym ddyfarniad cyfreithiol mewn grym (o'r enw Gorchymyn Cyfyngu) i'n galluogi ni i wneud hyn. Yr unig eithriadau i hyn yw pe bai angen i'r Ymchwiliad drosglwyddo unrhyw wybodaeth i'r heddlu neu awdurdodau perthnasol eraill, neu fel arall fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Rhaid i'r Ymchwiliad basio pob cyhuddiad o gam-drin plant ymlaen at yr heddlu. Byddwn yn pasio eich manylion cyswllt ymlaen i'r heddlu os byddwch chi'n cytuno i ni wneud hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i ni basio eich manylion ymlaen heb eich cydsyniad i'r heddlu neu awdurdodau perthnasol eraill os ydym yn credu bod yna bryder amddiffyn plentyn neu fod rhywun mewn perygl o niwed difrifol.

Fel arall byddwn yn trin yr holl wybodaeth a dderbyniwn yn gwbl gyfrinachol. Gallwch hefyd ddewis rhoi gwybodaeth i'r Ymchwiliad yn ddienw os hoffech (mae hyn yn golygu na fydd rhaid i chi roi eich enw). Os ydych chi'n credu fod plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed, neu o gael ei gam-drin, dylech hefyd adrodd hyn yn uniongyrchol i'ch heddlu lleol.

Wrth gau'r Ymchwiliad, bydd eich holl wybodaeth yn cael ei dinistrio yn ddiogel.

Back to top