Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cwcis

Mae cwci yn ddarn bach o ddata (sy'n aml yn cynnwys dynodwr unigryw) sydd wedi ei storio ar eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled. Fe'i cynhyrchir pan fydd defnyddwyr yn cael mynediad at wefan benodol. Mae'r cwci yn cael ei storio ar eich porwr ac yna ei anfon yn ôl at y wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol. Ni ddefnyddir cwcis a gynhyrchir trwy ddefnyddio'r wefan hon i'ch adnabod chi'n bersonol, ond fe'i defnyddir i wneud i'r safle weithio yn well i chi trwy gofio gweithgareddau a dewisiadau a wnaethoch chi a'ch porwr. Defnyddir cwcis i wella ansawdd eich profiad gwefan trwy:

 • Alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi ailadrodd unrhyw gamau diangen
 • Fesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau ein gwefan, ac o ble yn y byd maent yn ymweld â ni. Mae hyn yn ein galluogi i deilwra cynnwys yn agosach i broffil ein defnyddwyr.

Gellir hefyd defnyddio cwcis yn achlysurol i helpu casglu adborth i'n helpu i ddeall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio gyda gwasanaethau penodol, i hysbysu cynlluniau datblygu gwefan yn y dyfodol.

Enw'r Cwci

 • __cfduid
 • has_js
 • cookie-agreed
 • _ga
 • _gat

Yn dod i ben

 • __cfduid yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr
 • has_js yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr 
 • cookie-agreed yn dod i ben wedi 100 diwrnod
 • _ga yn dod i ben wedi 2 flynedd
 • _gat yn dod i ben wedi 10 munud.

Pwrpas

 • Mae __cfduid yn rif a gynhyrchir ar hap sy'n dynodi eich porwr
 • Mae has_js yn rhoi gwybod i ni a yw JavaScript wedi'i alluogi ar eich porwr
 • Mae cookie-agreed yn rhoi gwybod i ni eich bod yn cytuno i’n defnydd o gwcis
 • Mae _ga yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r wefan hon trwy olrhain os ydych chi wedi ymweld o'r blaen
 • Mae _gat yn rheoli'r gyfradd ar gyfer gwneud ceisiadau i weld tudalen.

Ond os dymunwch reoli, atal neu ddileu unrhyw gwcis sy’n cael eu cynhyrchu gan y wefan hon, neu yn wir unrhyw wefan arall, gallwch wneud hynny trwy osodiadau eich porwr. Fe ddylai’r swyddogaeth "help" yn eich porwr ddarparu cyfarwyddiadau perthnasol.

Cofiwch y gall cyfyngu ar cwcis gael effaith ar ddefnyddioldeb ein gwefan.

Byddwch yn ymwybodol y gallech fod eisiau ymweld â'r wefan About Cookies sy'n darparu gwybodaeth gynhwysfawr ar sut i reoli cwcis trwy amrywiaeth o borwyr gwahanol.

Back to top