Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cwcis

Mae cwci yn ddarn bach o ddata (sy'n aml yn cynnwys dynodwr unigryw) sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu'ch cyfrifiadur llechen. Caiff ei greu pan fydd defnyddwyr yn cyrchu gwefan benodol. Caiff y cwci ei storio ar eich porwr ac yna, caiff ei anfon yn ôl at y wefan gychwynnol bob tro yr ymwelir â'r wefan wedi hynny. Ni ddefnyddir cwcis a grëir drwy ddefnyddio'r wefan hon i'ch adnabod yn bersonol, ond cânt eu defnyddio i wneud i'r wefan weithio'n well i chi drwy gofio'r gweithgareddau a'r dewisiadau a wnaed gennych chi a gan eich porwr. Defnyddir cwcis i wella ansawdd eich profiad o'r wefan drwy:

 • Alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel na fydd angen i chi ailadrodd unrhyw weithrediadau diangen
 • Mesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau ein gwefan, ac o ba leoliad yn y byd maent yn ymweld â ni. Mae hyn yn ein galluogi i deilwra cynnwys yn well i broffil ein defnyddwyr.

Gellir hefyd ddefnyddio cwcis yn achlysurol i helpu i gaslgu adborth i'n helpu ni i ddeall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â gwasanaethau penodol, i lywio cynlluniau i ddatblygu'r wefan yn y dyfodol.

Enw'r Cwci

 • __cfduid
 • has_js
 • cookie-agreed
 • _ga
 • _gat

Yn dod i ben

 • _cfduid yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr
 • has_js yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr 
 • cookie-agreed yn dod i ben wedi 100 diwrnod
 • _ga yn dod i ben wedi 2 flynedd
 • _gat yn dod i ben wedi 10 munud.

Diben

 • _cfduid rhif a grëir ar hap sy'n adnabod eich porwr
 • has_js yn rhoi gwybod i ni a yw JavaScript wedi'i alluogi ar eich porwr ai peidio
 • cookie-agreed yn rhoi gwybod i ni a ydych chi wedi cytuno i'n defnydd ni o gwcis
 • _ga yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r wefan hon drwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o'r blaen
 • _gat yn rheoli cyfradd y ceisiadau a wneir i weld tudalennau

Fodd bynnag, os ydych chi'n dymuno rheoli, rhwystro neu ddileu unrhyw gwcis sy'n cael eu creu gan y wefan hon, neu unrhyw wefannau eraill, gallwch wneud hynny drwy'ch gosodiadau porwr. Bydd y swyddogaeth "help" ar eich porwr yn rhoi'r cyfarwyddiadau perthnasol i chi.

Daliwch sylw: gall cyfyngu ar gwcis effeithio ar allu ein gwefan i weithredu.

Fel arall, efallai yr hoffech chi droi at wefan About Cookies sy'n cynnig gwybodaeth gynhwysfawr am sut i reoli cwcis ar amrywiaeth o borwyr gwahanol.

Youtube

Efallai y bydd YouTube yn olrhain fideos sy'n cael eu gwylio drwy wefan yr Ymchwiliad er mwyn gwella profiad defnyddwyr.

Gall rhwystro YouTube rhag gwneud hyn fod yn andwyol i wefan yr Ymchwiliad a'i gwneud yn anodd i ymdopi â llawer iawn o draffig ar yr un pryd.

Nid ydym yn cofnodi manylion personol pobl, ac mae hyn yn cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Back to top