Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Cyhoeddiadau

Mae'r Ymchwiliad yn cynhyrchu cyhoeddiadau rheolaidd, gan gynnwys adroddiadau ymchwilio cyfreithiol ac ymchwil, ystadegau chwarterol a phrofiadau Prosiect Gwirionedd a rennir.

Yn 2018, fe wnaeth yr Ymchwiliad ryddhau ei Adroddiad Dros Dro, a oedd yn cynnwys argymhellion i'r Senedd.

Mae'r Ymchwiliad hefyd yn monitro ymatebion sefydliadol i argymhellion trwy broses ffurfiol.

Adroddiadau ymchwilio

Mae pob gwrandawiad cyhoeddus yn gorffen ag adroddiad sy'n nodi casgliadau'r Ymchwiliad ar fethiannau sefydliadol. Mae adroddiadau ymchwilio yn nodi argymhellion ymarferol ar gyfer newid.

Cyhoeddiadau ymchwil

Mae'r Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiadau ymchwil ar amrywiaeth o bynciau. Mae adroddiadau cryno, blogiau a ffeithluniau hefyd ar gael.

Ystadegau chwarterol

Cyhoeddir diweddariadau ystadegol ar dri llinyn ein gwaith yn chwarterol. Mae'r rhain yn cwmpasu gwrandawiadau cyhoeddus, ymchwil a'r Prosiect Gwirionedd.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae'r Ymchwiliad yn cyhoeddi naratifau o brofiadau a rennir â'r Prosiect Gwirionedd yn rheolaidd. Newidir yr holl enwau a manylion adnabod cyn eu cyhoeddi.

Adroddiad Interim

Rhyddhawyd Adroddiad Interim yr Ymchwiliad ym mis Ebrill 2018. Mae'n cynnig trosolwg o'r gwaith a wnaed gan yr Ymchwiliad ac mae'n cynnwys argymhellion ynghylch newidiadau penodol i helpu i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn well yn y dyfodol.

Back to top