Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr yn agored i bob dioddefwr a goroeswr cam-drin plant yn rhywiol. Fe'i sefydlwyd i'w gwneud yn haws i ddioddefwyr a goroeswyr ymgysylltu gyda ni, holi cwestiynau a gwneud awgrymiadau am sut ydyn ni'n gweithio.

Fel cyfranogwr yn y Fforwm, bydd gennych chi fynediad at ddiweddariadau ar ein gwaith a byddwch yn cael gwybod am ddigwyddiadau Fforwm yr Ymchwiliad a gynhelir yng Nghymru a Lloegr. Mae digwyddiadau fforwm yn eich darparu â chyfle i drafod a chyfrannu i waith yr Ymchwiliad.

Sut i fynychu un o ddigwyddiadau'r Fforwm

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr, cofrestrwch trwy glicio ar y botwm isod. Ble fo'n bosibl, rydym yn ceisio cysylltu â chi o flaen llaw i'r digwyddiad i ddarparu gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwn hefyd yn talu costau teithio rhesymol i ac o'r digwyddiad Fforwm.

Cofrestrwch ar gyfer y Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Digwyddiadau Fforwm Blaenorol

Gweler y nodiadau isod yn rhoi crynodeb o drafodaethau mewn cyfarfodydd Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr blaenorol.

23 Mawrth 2017 - Nodiadau Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr Manceinion

15 Mawrth 2017 - Nodiadau Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr Llundain

24 Tachwedd 2016 - Nodiadau Caerdydd

5 Awst 2016, Llundain - nodiadau digwyddiadau peilot

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn ynghylch yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch ein llinell wybodaeth ar 0800 917 1000

  • E-bostiwch ni: contact@iicsa.org.uk

  • Ysgrifennwch atom: Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

We're serious about your privacy

We are required to ensure that all personal and sensitive information is safely stored, and made available only to those who need to see it. At the end of the Inquiry, all your information will be securely destroyed.

Find out more about our security measures

Back to top