Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Ymgynghoriad Dioddefwyr a Goroeswyr

Rydym eisiau clywed gennych chi os yw'ch bywyd wedi ei effeithio mewn unrhyw fodd gan gam-drin plant yn rhywiol.

Hoffem glywed gan ffrindiau neu deuluoedd dioddefwyr a goroeswyr os ydynt yn teimlo y gallant gynnig dealltwriaeth o'r effaith ar y dioddefwr a goroeswr neu am eu profiadau o gael mynediad at wasanaethau cefnogaeth.

Rydym hefyd eisiau deall pa mor effeithiol mae rhannau cyfredol o ddarpariaeth gwasanaethau cefnogaeth (sy'n darparu gofal, triniaeth, cynghori, therapi, eiriolaeth a chefnogaeth ac ati) yn bodloni anghenion pobl sydd wedi profi neu gael eu heffeithio gan gam-drin plant yn rhywiol, a sut y gellir gwella hyn.

Cyfrinachedd

Mae eich ymateb yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu cyhoeddi. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad yn crynhoi beth a glywn, ond nid fydd yn enwi unigolion a byddwn yn cadw eich ymatebion yn gyfrinachol. Nid oes angen i chi ateb pob cwestiwn, dim ond y rhai sy'n berthnasol i'ch profiadau.

Bydd yr arolwg yn agored am 13 wythnos ac yn cau ar 12 Medi

 

Ymateb ar-lein

Y ffordd hawsaf a chyflymaf o gysylltu â ni yw trwy lenwi'r ffurflen isod. Os hoffech chi weld y rhestr o gwestiynau a gynhwyswyd yn y ffurflen ar-lein, gallwch weld y rhain ar ein dogfen ymgynghori Dioddefwyr a goroeswyr IICSA

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn ynghylch yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch ein llinell wybodaeth ar 0800 917 1000

  • E-bostiwch ni: contact@iicsa.org.uk

  • Ysgrifennwch atom: Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

We're serious about your privacy

We are required to ensure that all personal and sensitive information is safely stored, and made available only to those who need to see it. At the end of the Inquiry, all your information will be securely destroyed.

Find out more about our security measures

Back to top