Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr Byddar

Mae'r Ymchwiliad yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr Byddar cam-drin plant yn rhywiol rannu eu profiad yn eu dewis iaith. Cyflwynir y sesiynau yn gyfan gwbl gan bobl Fyddar.

Rydym wedi partneru â SignHealth, yr elusen iechyd ar gyfer pobl Fyddar, ar gyfer y gwasanaeth hwn. Gall SignHealth ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl Fyddar yn eu dewis ddull cyfathrebu. Mae hyn yn cynnwys BSL, tecstio, WhatsApp, e-bost a galwad fideo. Bydd SignHealth hefyd yn helpu unrhyw un sydd ag angen cymorth i gofrestru i gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd.

"Plant byddar yw rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas a thrwy wneud darpariaeth yn benodol ar gyfer y rhai hynny ag anawsterau clyw, gallwn ni rymuso holl ddioddefwyr a goroeswyr Byddar i ddod ymlaen, os dewisant” - aelod o staff yr Ymchwiliad sy'n Fyddar.

Cyflwyniad i'r Ymchwiliad

Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol oherwydd  pryderon difrifol bod rhai sefydliadau wedi methu ac yn parhau i fethu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae ein cylch gwaith yn enfawr, ond fel ymchwiliad statudol mae gennym awdurdod unigryw i fynd i'r afael â materion sydd  wedi parhau er gwaethaf ymchwiliadau blaenorol ac ymdrechion i ddiwygio.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae'n Prosiect Gwirionedd yn galluogi dioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiadau a chael gwarandawiad sy'n barchus ac sy'n cydnabod eu profiadau.  Byddant yn ein helpu i ddeall effaith dymor hir cam-drin yn well. Bydd eu cyfraniad yn ein helpu i wneud argymhellion ynghylch anghenion cymorth, yn ogystal â herio ein rhagdybiaethau ynghylch cam-drin plant yn rhywiol.

Tri phrosiect yr Ymchwiliad

Mae’r fideo hwn yn darparu rhagor o wybodaeth am dri phrif weithgaredd yr Ymchwiliad: y Prosiect Gwirionedd, gwrandawiadau cyhoeddus ac ymchwil.

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Darllen rhagor am yr hyn rydym yn ei wneud â'ch gwybodaeth.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae'n Prosiect Gwirionedd yn cynnig y cyfle i Ddioddefwyr a Goroeswyr rannu eu profiad a chael gwarandawiad sy'n barchus ac sy'n cydnabod eu profiadau.

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cefnogaeth a chymorth i gofrestru i gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd, gallwch gysylltu â SignHealth trwy:

E-bostio: truth@signhealth.org.uk

Testun/WhatsApp/Fideo: 07970350366

Gwe: www.signhealth.org.uk/truth-project

Yr hyn sydd ynghlwm

Dysgwch beth mae cymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd yn ei olygu a sut mae'n cyd-fynd â gwaith yr Ymchwiliad trwy lawrlwytho'r daflen hon.

Llyfryn y Prosiect Gwirionedd

Back to top