Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Archwiliad i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol gan yr Arglwydd Janner o Braunstone CF

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadau i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â'r diweddar Arglwydd Janner o Braunstone Q.C.

Ymysg y sefydliadau y gellir eu hystyried yn ystod yr ymchwiliad hwn mae'r heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Cyngor Swydd Gaerlŷr, y Blaid Lafur, y Senedd, adrannau llywodraeth a'r gwasanaethau diogelwch a chudd-wybodaeth. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried a wnaethpwyd unrhyw ymgais i ddefnyddio dylanwad amhriodol er mwyn llesteirio neu atal sefydliad rhag ymchwilio'n effeithiol neu ymateb mewn unrhyw ffordd arall i'r cyhuddiadau.

 

Newyddion Perthnasol

Camau nesaf i'r ymchwiliad:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol pellach mewn perthynas â'r ymchwiliad hwn ar ddydd Mawrth 26 Gorffennaf am 10.30am yn Llys 73 y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandawiadau rhagarweiniol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top