Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Archwiliad i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol gan yr Arglwydd Janner o Braunstone CF

Ymchwiliad i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â'r Arglwydd Janner a'r ymateb sefydliadol i'r cyhuddiadau

1. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar ymatebion sefydliadol i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â'r diweddar Arglwydd Janner o Braunstone QC (“Arglwydd Janner”).

2. Yn benodol, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried:

2.1. digonolrwydd a chywirdeb ymchwiliadau gorfodi'r gyfraith a phenderfyniadau erlyn parthed cyhuddiadau o fewn paragraff 1 uchod;

2.2. i ba raddau roedd Cyngor Swydd Gaerlŷr ac Ymchwiliad Kirkwood yn ymwybodol o gyhuddiadau o fewn paragraff 1 a digonolrwydd eu hymateb;

2.3. i ba raddau roedd y Blaid Lafur, y Senedd, adrannau llywodraeth ac/neu asiantaethau diogelwch a chudd-wybodaeth yn ymwybodol o gyhuddiadau o fewn paragraff 1 a digonolrwydd eu hymateb;

2.4. i ba raddau y gallai unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat fod wedi methu yn ei ddyletswydd i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol parthed y cyhuddiadau o fewn paragraff 1;

2.5. a wnaethpwyd unrhyw ymgais i ddefnyddio dylanwad amhriodol er mwyn llesteirio neu atal sefydliad rhag ymchwilio'n effeithiol neu ymateb mewn unrhyw ffordd arall i'r cyhuddiadau sydd o fewn paragraff 1.

3. O ganlyniad i'r ymchwiliadau a sefydlwyd uchod, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, ac argymhellion i wella amddiffyn a diogelu plant yng Nghymru a Lloegr.

Arglwydd Janner - Diffiniad o'r Cwmpas

Back to top