Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Cambridge House, Knowl View a Rochdale

Ymchwiliad i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn preswylio yn Hostel Bechgyn Cambridge House, Ysgol Knowl View, a sefydliadau eraill ble roedd eu lleoliad wedi ei drefnu neu ei ddarparu gan gyngor Bwrdeistref Rochdale.

Yn y blynyddoedd diwethaf, cafwyd cyhuddiadau ynghylch cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn Hostel Bechgyn Cambridge House ac Ysgol Knowl View yn Rochdale. Mae cyn AS y Blaid Ryddfrydol, Cyril Smith, wedi ei enwi fel un o'r rhai oedd yn cam-drin.

Bydd yr ymchwiliad hwn yn edrych ar y cyhoeddiadau hyn ac yn ystyried i ba raddau y gallai methiannau sefydliadol fod wedi caniatáu i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant bregus yn y Cambridge House, Knowl View a lleoliadau eraill yn Rochdale i ddigwydd. Bydd yn ystyried i ba raddau yr oedd plant gydag anghenion arbennig, anableddau neu fregusrwydd arall dan fwy o risg o gam-drin rhywiol ac a effeithiodd eu bregusrwydd ar unrhyw fethiant i gymryd camau i'w diogelu.

Ynghyd â'r ymchwiliadau i awdurdodau lleol yng Nghynghorau Lambeth a Swydd Nottingham, bydd yr ymchwiliad hwn yn darparu sylfaen gadarn i'r Ymchwiliad i ystyried materion cyfoes, cenedlaethol yn ymwneud â cham-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn gofal.

Camau Nesaf:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol pellach mewn perthynas â'r ymchwiliad hwn ar ddydd Mercher 27 Gorffennaf am 11.45am yn Llys 73 y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandawiadau rhagarweiniol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pob ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiad.

Back to top