Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Sefydliadau Cadw

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol tra mewn sefydliadau cystodaeth.

Mae plant dan warchodaeth yn arbennig o fregus o gam-drin rhywiol, ond ychydig iawn a wyddom am eu profiadau nac i ba raddau mae sefydliadau yng Nghymru a Lloegr wedi cyflawni eu dyletswydd gofal i'w hamddiffyn.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar natur a graddfa cam-drin plant yn rhywiol mewn sefydliadau diogel ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'r Ymchwiliad wedi nodi Canolfan Gadw Ieuenctid Medomsley, County Durham, fel yr astudiaeth achos gyntaf yn yr ymchwiliad. Mae graddfa ymddangosiadol y cam-drin yn Medomsley yn gofyn am ymchwiliad trylwyr i sut y gallai cyhuddiadau lluosog, os yn wir, fod wedi parhau heb ymchwiliad ac i'r troseddu beidio gael ei ganfod am gyhyd. Yn ogystal â'r enghraifft Medomsley, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried i ba raddau y gall sefydliadau cystodaeth eraill fod wedi caniatáu i gam-drin tebyg ddigwydd.

 

Newyddion Perthnasol

No relevant news articles available.

Camau nesaf i'r ymchwiliad:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion sut i wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top