Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Honiadau o Gam-drin Plant yn Rhywiol sy'n gysylltiedig â San Steffan

Ymchwiliad trosfwaol i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol yn ymwneud â phobl mewn safle o amlygrwydd cyhoeddus yn gysylltiedig â San Steffan.

Bydd yr ymchwiliad gwrthrychol, canfod ffeithiau hwn yn ffocysu ar gyhuddiadau o gam-drin gan bobl mewn safleoedd amlwg yn gysylltiedig â San Steffan. Bydd yn archwilio cyhuddiadau proffil uchel o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud ag Aelodau Seneddol cyfredol neu flaenorol, uwch weision sifil, cynghorwyr y llywodraeth, ac aelodau o'r asiantaethau cudd-wybodaeth a diogelwch. Bydd yn ystyried cyhuddiadau o gelu a chynllwyn ac yn adolygu digonolrwydd ymatebion gorfodi'r gyfraith i'r cyhuddiadau hyn.

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion ynghylch sut i'w wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top