Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cam-drin Plant yn Rhywiol yn yr Eglwys Gatholig - summary

Investigation menu

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiannau sefydliadol i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol o fewn yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr.

Mae camdriniaeth rywiol plant o fewn yr Eglwys Gatholig yn fater o bryder cenedlaethol a rhyngwladol ers blynyddoedd lawer: roedd galwadau Archesgob San Steffan i'r Ymchwiliad hwn gael ei sefydlu yn adlewyrchu'r pryder hwnnw.

Bydd yr archwiliad hwn yn ystyried i ba raddau llwyddodd adolygiadau Nolan a Cumberlege o amddiffyn plant yn yr Eglwys Gatholig i wella polisi ac arfer yr Eglwys. Caiff astudiaethau achos penodol sylw yn ystod yr archwiliad. Bydd yr astudiaeth achos gyntaf yn edrych ar Gynulleidfa Fenedictaidd Lloegr a fu'n destun honiadau niferus o gam-drin plant yn rhywiol, gan gynnwys mewn ysgolion a gynhelir gan y Gynulleidfa. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar y berthynas rhwng Urddau fel y Benedictiaid a'r Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr ac yn ystyried sut mae'r berthynas honno'n effeithio ar amddiffyn plant. Yn y modd hwn bydd yr Ymchwiliad yn gwerthuso a yw unrhyw fethiannau a nodwyd o fewn Cynulleidfa Fenedictaidd Lloegr, ac o fewn unrhyw astudiaethau achos eraill a welir fel rhan o'r ymchwiliad, yn cynrychioli methiannau ehangach o fewn yr Eglwys Gatholig.

Cam-drin Plant yn Rhywiol yn yr Eglwys Gatholig - Diffinio'r Cwmpas

Today's hearing

There are no hearings scheduled today.

Camau nesaf i'r ymchwiliad:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol i'r ymchwiliad hwn am 10.30 ar 18 Gorffennaf yn y Llys Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandwiadau rhagweithiol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Relevant news

Back to top