Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Cadeirydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi cyfarwyddyd ar ddinistrio dogfennau

23 Mehefin 2015

Wrth gyhoeddi'r Ymchwiliad statudol, gofynnodd yr Ysgrifennydd Cartref am foratoriwm ar ddinistrio deunydd. Ar 23 Mehefin 2015 anfonodd yr Ymchwiliad gyfarwyddyd pellach allan ar fanylion ynghylch yr hyn y gellir neu na ellir ei ddinistrio ar draws y Llywodraeth a gan asiantaethau eraill Anfonwyd y llythyrau hyn at Ysgrifennydd y Cabinet ac at sefydliadau perthnasol eraill ill dau'n cyflwyno'r categorïau o ddogfennaeth mae'n rhaid eu cadw tra'n aros am geisiadau pellach gan yr Ymchwiliad. Dangosir y llythyrau isod:

Llythyr at Syr Jeremy Heywood

Llythyr at Arweinwyr Crefyddol

Llythyr at CCs yr Heddlu

Llythyr at CEOs GIG

Llythyr at CEOs Awdurdodau Lleol

Nodyn o Gyfarwyddyd: Cyfarwyddiadau ynghylch Cadw a gofynion ynghylch Diogelu Data

Back to top