Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Proses gaffael i redeg ar gyfer llinell gymorth yr Ymchwiliad

4 Awst 2015

Mae gan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol linell gymorth benodedig ar gyfer...

Mae gan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol linell gymorth benodedig ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr. Nod y llinell gymorth yw sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael y cyfle i ymgysylltu â gwaith yr Ymchwiliad.

Bydd yr Ymchwiliad yn rhedeg proses gaffael sy'n llawn, teg ac agored lle gall unrhyw sefydliad priodol wneud cynnig i ddarparu llinell gymorth yr Ymchwiliad am y tymor hir. O gofio maint a chymhlethdod y contract mae'n debygol y bydd y broses gaffael hon yn cymryd o leiaf 3 mis. Penodwyd yr NSPCC i redeg y llinell gymorth tra bod y broses gaffael yn digwydd.

Mae'n dda gennym gyhoeddi y caiff y contract tymor hir ar gyfer llinell gymorth yr Ymchwiliad ei osod ar dendr yn ystod mis Medi. Byddwn yn cyhoeddi manylion llawn y broses ar gyfer gwneud cynnig a'r meini prawf y caiff cynigion eu hasesu yn eu hôl ar y wefan hon.

Back to top