Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Y Twrnai Cyffredinol yn trefnu bod chwythwyr chwiban yn cael eu hamddiffyn

9 Gorffennaf 2015

Mae'r Ymchwiliad wedi sicrhau amddiffyn cyfreithiol cryf ar gyfer chwythwyr chwiban. Yn dilyn proses o drafodaethau gyda swyddfeydd y Twrnai Cyffredinol a'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, fe wnaeth y Twrnai Cyffredinol ymgymeriad ar 15 Mehefin 2015 na fyddai unrhyw ddogfen na thystiolaeth a ddarperir i'r Ymchwiliad yn arwain at, na chael ei defnyddio mewn, unrhyw erlyniad o dan y Deddfau Cyfrinachau Swyddogol na mewn unrhyw erlyniad am feddu ar y dystiolaeth dan sylw'n anghyfreithlon.

Mae'r ymgymeriad yn darparu'r amddiffyn mwyaf bosibl ar gyfer chwythwyr chwiban, yn gyson â gofynion budd y cyhoedd.

Atodir testun llawn ymgymeriad y Twrnai Cyffredinol yma.

Llythyr y Twrnai Cyffredinol at chwythwyr chwiban

Back to top