Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Ymchwiliad yn agor tendr am Linell Wybodaeth

15 Ionawr 2016

Rydym yn chwilio am geisiadau i redeg Llinell Wybodaeth Ymchwiliad a fydd yn darparu modd i ddioddefwyr a goroeswyr i ymgysylltu â ni.

Mae'r Ymchwiliad yn gofyn am gynigion caffael am Linell Wybodaeth yr Ymchwiliad i gynnig modd i ddioddefwyr a goroeswyr ymgysylltu â'r Ymchwiliad. Caiff y Llinell Wybodaeth ei defnyddio i gyrchu gwybodaeth am yr Ymchwiliad ac atgyfeiriadau at y Prosiect Gwirionedd lle caiff y sawl sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant rannu eu profiadau â'r Ymchwiliad.

Hyd yma mae Llinell Wybodaeth yr Ymchwiliad wedi rhoi i'r cyhoedd, yn benodol y sawl sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant, fynediad i wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am waith a chynnydd yr Ymchwiliad a gwybodaeth am sut gallant rannu profiadau o gamdriniaeth rywiol plant.

Mae'r dogfennau tendro llawn i'w gweld ar wefan Crown Commercial Services Contracts Finder.

Y dyddiad cau am gynigion yw 12 canol dydd ar ddydd Mawrth 16 Chwefror 2016.

Back to top