Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Investigation reports

The Inquiry has published reports for its legal investigations, as well as an Interim Report, which included recommendations to Parliament.

All reports

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse has published its report into Accountability and Reparations.

Medi 2019

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse has published its report into Children in the care of the Nottinghamshire Councils.

Gorffennaf 2019

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse has published its case study on the Archdiocese of Birmingham, as part of its investigation into the Roman Catholic Church.

Mehefin 2019

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse has published its case studies on the Diocese of Chichester and the response to allegations against Peter Ball, as part of its Anglican Church investigation.

Mai 2019

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi adroddiad ar ei ymchwiliad i Blant mewn Sefydliadau Gwarchodol ar gyfer y cyfnod 2009-2017.

Chwefror 2019

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar wrandawiadau Ampleforth a Downside, fel rhan o'i ymchwiliad i'r Eglwys Gatholig Rufeinig.

Awst 2018

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar wrandawiadau Cambridge House, Knowl View a Rochdale.

Ebrill 2018

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Raglenni Mudo Plant, fel rhan o'i ymchwiliad i Blant y tu allan i'r DU.

mawrth 2018

Back to top