Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Ymchwil a Seminarau

Fel rhan o'r rhaglen waith Ymchwil a Dadansoddi, byddwn yn cynnal cyfres o seminarau.

Beth yw seminarau?

Diben y gyfres seminarau yw casglu gwybodaeth a barn am bynciau pwysig, i helpu'r Ymchwiliad i nodi meysydd ar gyfer ymchwilio a chraffu. Byddant yn gwneud hyn drwy

  1. Ddarparu gwybodaeth i'w hystyried gan ymchwiliadau cyfredol a gwrandawiadau yn y dyfodol.
  2. Casglu'r farn ddiweddaraf am bynciau nad ydynt ar gael yn gyhoeddus eto o reidrwydd.
  3. Ystyried y goblygiadau ar gyfer y pedair thema ar gyfer newid a amlinellwyd yn adolygiad y Cadeirydd ym mis Rhagfyr 2016: diwylliannol; strwythurol; ariannol; a phroffesiynol a gwleidyddol.

Sut bydd seminarau'n gweithio?

Bydd bob seminar yn cynnwys trafodaeth wedi'i strwythuro rhwng y cyfranogwyr a wahoddir, dan arweiniad aelod o dîm Cwnsler yr Ymchwiliad.

Byddwn yn anfon gwahoddiadau at randdeiliaid perthnasol a grwpiau dioddefwyr a goroeswyr fel y gallant gyfranogi'n weithredol yn y drafodaeth a strwythuredig. Gall y drafodaeth strwythuredig ddilyn cyflwyniad o waith ymchwil a wnaed ar gyfer yr Ymchwiliad, neu 'gyflwyniad arbenigol'.

Pan fydd pob seminar wedi'i gynnal, byddwn yn cyhoeddi transgriptiau a recordiad fideo o'r digwyddiad yn ogystal ag adroddiad am yr hyn a ddigwyddodd ar y wefan.

Sut gallaf wylio neu gymryd rhan mewn seminar?

Caiff y seminarau hyn eu darlledu'n fyw ar-lein. Gall aelodau o'r cyhoedd hefyd fynd yn bersonol i arsylwi'r cyfarfod - mae lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Back to top