Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Ymchwil a Seminarau

Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddiad yn un o dri rhan craidd yr Ymchwiliad, gan weithio ar y cyd â'r Prosiect Gwirionedd a'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus.

Yn rhan o'r rhaglen waith Ymchwil a Dadansoddiad, byddwn yn cynnal cyfres o seminarau.

Beth yw seminarau?

Diben y gyfres o seminarau yw casglu gwybodaeth a barnau am bynciau pwysig, i helpu'r ymchwiliad i nodi meysydd ar gyfer ymchwiliad a chraffu pellach. Maent yn gwneud hyn trwy

  1. Ddarparu gwybodaeth i ymchwiliadau cyfredol a gwrandawiadau yn y dyfodol eu hystyried.
  2. Casglu'r barnau diweddaraf ar bynciau nad ydynt ar gael i'r cyhoedd eto.
  3. Ystyried y goblygiadau ar gyfer y pedair thema ar gyfer newid a sefydlwyd yn adolygiad Rhagfyr 2016 y Cadeirydd: diwylliannol; strwythurol; ariannol; a phroffesiynol a gwleidyddol.

Sut fydd seminarau yn gweithio?

Bydd gan bob seminar drafodaeth strwythuredig ymysg y cyfranogwyr gwadd dan arweiniad aelod o dîm Cyngor yr Ymchwiliad.

Byddwn yn anfon gwahoddiadau at randdeiliaid perthnasol a grwpiau dioddefwyr a goroeswyr i gymryd rhan weithredol yn y drafodaeth strwythuredig. Gall y drafodaeth strwythuredig ddilyn cyflwyniad o waith ymchwil a gyflawnwyd ar gyfer yr Ymchwiliad, neu ‘gyflwyniad arbenigol’.

Wedi cynnal pob seminar, byddwn yn cyhoeddi trawsgrifiadau a recordiad fideo o'r digwyddiad, yn ogystal ag adrodd ar beth a ddigwyddodd ar y wefan hon.

Sut ydw i'n gallu gwylio neu gymryd rhan mewn seminar?

Bydd y seminarau hyn yn cael eu darlledu'n fyw ar y we. Yn ogystal, gall y cyhoedd fynychu'n bersonol i wylio'r gweithgareddau - mae llefydd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Back to top