Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol - dysgu o arfer gorau dramor

Comisiynodd yr Ymchwiliad Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn (UCLan) i gyflawni Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth (REA) yn archwilio beth a ddysgwyd o wahanol awdurdodaethau, tu allan i Gymru a Lloegr, ynghylch rôl sefydliadau wrth atal cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.

Bydd y Seminar Ymchwil yn cynnwys cyflwyniad o gasgliadau gan academyddion o UCLan ac yn clywed gan arbenigwyr am beth all Cymru a Lloegr ei ddysgu o arfer gorau dramor o ran atal ac ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Back to top