Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Digolledu am Anafiadau Troseddol

Yn y seminarau hyn, ein nod yw trafod a chasglu gwybodaeth ar y pwyntiau canlynol:

  • Cydweithio yn y system cyfiawnder troseddol a'i rôl o ran ymateb i gam-drin plant yn rhywiol;
  • Risg achosi trawma o'r newydd i ddioddefwyr a goroeswyr sydd mewn cysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol a sut y gellir minimeiddio'r risg yma;
  • Sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn bodloni anghenion troseddwyr sy'n ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol;
  • Anghenion cefnogaeth dioddefwyr a goroeswyr sydd mewn cysylltiad gyda'r system cyfiawnder troseddol.

Mae'r seminarau hyn yn ymwneud yn uniongyrchol gyda'r ymchwiliad Atebolrwydd ac Unioniad.

Back to top