Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Pynciau seminar

Atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol

Comisiynodd yr Ymchwiliad Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn (UCLan) i gyflawni Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth (REA) yn archwilio beth a ddysgwyd o wahanol awdurdodaethau, tu allan i Gymru a Lloegr, ynghylch rôl sefydliadau wrth atal cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant

Digolledu am Anafiadau Troseddol

Yn y seminarau hyn, ein nod yw trafod a chasglu gwybodaeth ar y pwyntiau canlynol:

Profiadau dioddefwyr a goroeswyr

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Profiadau dioddefwyr a goroeswyr

Cynhaliwyd y seminar hon ar draws Tachwedd a Rhagfyr 2016 gan drafod y canlynol:

Sector Iechyd

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

System Cyfiawnder Troseddol

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.
Back to top