Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Y System Cyfiawnder Sifil

Cynhaliwyd y seminar hon ar draws Tachwedd a Rhagfyr 2016 gan drafod y canlynol:

  • Mynediad at gyfiawnder i ddioddefwyr a goroeswyr;
  • Cyfreitha sifil;
  • Cyfyngiad, yn cynnwys: cyfyngiad fel rhwystr ac amddiffyn mewn cyfreitha sifil; cynigion ar gyfer diwygio;
  • Cyfreitha sifil, yn cynnwys: natur y system wrthwynebol; sbectrwm ymagweddau'r hawliwr a'r diffynnydd i gyflwyno/amddiffyn hawliadau; nodi'r diffynnydd/yswiriwr cywir; datgeliad; ymchwilio i'r hawliad; materion cyfreithiol ac amddiffyn; defnyddio arbenigwyr unigol neu ar y cyd; cynigion o setliad cynnar; setlo heb gyfaddefiad; ac ymddiheuriadau;
  • Iawndal, yn cynnwys: achos yr anaf; meintoliad iawndal; darpariaeth ar gyfer triniaeth; opsiynau talu;
  • Mathau eraill o atebolrwydd ac unioniad, yn cynnwys: cydnabod y gam-drin; atebolrwydd yn y system cyfiawnder troseddol; cyfaddefiad o atebolrwydd sefydliadol; gwerth ymddiheuriadau; cyfarfodydd un i un; dysgu gwersi ac atal rhag ailddigwydd; mynediad at gefnogaeth ehangach;
  • Diwygiadau posibl i gyfreitha sifil, yn cynnwys: protocol cyn gweithredu; egwyddorion arweiniol; dyletswydd gonestrwydd; ADR; barwniaid arbenigol; pwerau a sancsiynau barnwrol cynyddol; cefnogaeth;
  • Cynllun unioniad, yn cynnwys: manteision ac anfanteision; proses ymchwilio ac asesu; tariffau; modelau cymharol; cyllido; cynrychiolaeth gyfreithiol;

Mae'r seminarau hyn yn ymwneud yn uniongyrchol gyda'r ymchwiliad Atebolrwydd ac Unioniad

Documents

Seminar DateDocument(s)
Day 2
30th Nov 2016

No documents available for this date.

Day 1
29th Nov 2016

No documents available for this date.

Back to top