Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Ymchwil

Mae gan yr Ymchwiliad swyddogaeth ymchwil benodol, a sefydlwyd i gael goleuni pellach am gam-drin plant yn rhywiol.

Dyma amcanion y tîm ymchwil:

  • dod â phopeth sydd eisoes yn hysbys am gam-drin plant yn rhywiol ynghyd i un man a chanfod y bylchau
  • cefnogi'r Ymchwiliad i holi'r cwestiynau iawn am y sefydliadau sy'n destun ei ymchwiliadau
  • creu gwybodaeth newydd am gam-drin plant yn rhywiol
  • dadansoddi'r wybodaeth mae'r Ymchwiliad yn ei derbyn drwy'r Prosiect Gwirionedd
  • helpu i sicrhau'r defnydd gorau o ddata o ansawdd uchel ar draws yr Ymchwiliad

Rydym yn gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd

  • dwyn gwersi ynghyd o ymchwil sydd eisoes wedi'i gyflawni
  • trefnu seminarau ar faterion allweddol
  • ymgymryd â dadansoddiad eilaidd o setiau o ddata sy'n bodoli
  • ymgymryd ag ymchwil wreiddiol i lenwi bylchau mewn tystiolaeth ynghylch cam-drin plant yn rhywiol

 

 

Pwy ydym ni

Mae'r tîm ymchwil yn cynnwys ymchwilwyr cymdeithasol ac ystadegwyr sydd wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau yn y gorffennol, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, sefydliadau ymchwil marchnata, academia a sefydliadau'r trydydd sector. 

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio research@iicsa.org.uk

Moeseg a Llywodraethu

Mae Côd Moeseg Ymchwil yr Ymchwiliad yn pennu'r safonau moesegol sy'n ofynnol a'r prosesau i'w dilyn wrth ymgymryd ag ymchwil ar ran yr Ymchwiliad neu fel rhan ohono.

Rhagor o wybodaeth

Cyhoeddiadau Ymchwil

Mae'r Ymchwiliad wedi cyhoeddi adroddiadau ymchwil ar amrywiaeth o bynciau. Mae adroddiadau cryno, blogiau a ffeithluniau hefyd ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Prosiectau Ymchwil

Mae gan yr Ymchwiliad raglen ymchwil eang iawn, gan gynnwys ymchwil sy'n berthnasol i'r meysydd sydd wedi'u cynnwys yn ymchwiliadau'r Ymchwiliad, yn ogystal â phrosiectau y mae ganddynt bwysigrwydd mwy trawsbynciol.

Rhagor o wybodaeth

Back to top