Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Camdriniaeth Rywiol Plant yn yr Eglwys Anglicanaidd

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd.

Croesawodd yr Ymchwiliad wahoddiad Archesgob Caergaint i'r Ymchwiliad edrych, fel mater o flaenoriaeth, ar gam-drin plant yn rhywiol yn yr Eglwys. Mae cyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol o fewn Eglwys Lloegr, yr Eglwys yng Nghymru, ac eglwysi Anglicanaidd eraill yn gweithredu yng Nghymru a Lloegr (‘yr Eglwys Anglicanaidd’) yn faterion sy'n peri pryder parhaus i'r cyhoedd.

Bydd yr ymchwiliad hwn yn asesu priodoldeb polisïau ac arferion diogelu ac amddiffyn plant yn yr Eglwys Anglicanaidd. Bydd yn ystyried digonolrwydd yr Adolygiad Achosion Blaenorol Eglwys Lloegr ac Adolygiad Achosion Hanesyddol yr Eglwys yng Nghymru. Fel astudiaeth achos, byddwn yn ystyried profiad Esgobaeth Chichester, ble cafwyd llu o gyhuddiadau o gam-drin rhywiol, a nifer o ymchwiliadau ac adolygiadau. Byddwn hefyd yn ystyried achos Peter Ball, cyn Esgob Lewes ac wedi hynny Esgob Caerloyw, ac yn ymchwilio a fu ceisiadau amhriodol gan bobl mewn safle o amlygrwydd i amharu ar y broses gyfiawnder droseddol wedi'r tro cyntaf iddo gael ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn plant.

 

Newyddion Perthnasol

Camau Nesaf:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol mewn perthynas â'r ymchwiliad hwn ar ddydd Mercher 27 Gorffennaf am 10.30 am yn Llys 73 y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandawiadau rhagarweiniol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pob ddioddefwr a goroeswr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiad.

Back to top