Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Pwy ydym ni

Y Cadeirydd

Cadeirydd yr Ymchwiliad yw'r Athro Alexis Jay OBE. Mae hi'n gosod cyfeiriad yr Ymchwiliad ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut fydd yr Ymchwiliad yn gweithio.

Y Panel

Mae Panel o dri yn cynorthwyo'r Cadeirydd: Yr Athro Syr Malcolm Evans KCMG OBE; Ivor Frank; a Drusilla Sharpling CBE. Mae pob un yn arbenigo yn ei faes neu ei maes a gyda phrofiad o herio sefydliadau, a rheoli, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth gymhleth.

Y Tîm Cyfreithiol

Cwnsler yr Ymchwiliad yw Brian Altman CF

Cyfreithiwr yr Ymchwiliad yw Martin Smith o Fieldfisher.

Yr Ysgrifenyddiaeth

Ysgrifennydd yr Ymchwiliad yw John O'Brien.

Y Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr o saith aelod wedi ei sefydlu i gynorthwyo a chynghori'r Ymchwiliad ar bob agwedd o'i waith. Bydd saith aelod y panel hwn yn gweithio'n agos gyda'r Ymchwiliad, gan ddarparu cyngor ac arweiniad i'r Cadeirydd a'r Panel. Mae'r panel yn cynnwys Sheila Coates, Lucy Duckworth, Fay Maxted, Michael May, Chris Tuck. Mae aelodau'r panel yn cynnig cyfoeth o brofiad o ddarparu cefnogaeth ac eiriolaeth ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol.

Y Bwrdd Cynghori Academaidd

Mae bwrdd cynghori academaidd yn darparu sicrwydd arbenigol annibynnol ar foeseg ymchwil ac ansawdd i'r aelod Panel arweiniol ar gyfer ymchwil (Malcolm Evans). Mae'r Bwrdd cynghori wedi ei arwain gan yr Athro Jenny Pearce OBE (Prifysgol Swydd Bedford), ac yn cynnwys yr Athro Marian Brandon (Prifysgol East Anglia), yr Athro Julia Davidson (Prifysgol Middlesex) yr Athro Eileen Munro CBE (London School of Economics); a'r Athro June Thoburn CBE (Prifysgol East Anglia). Mae'r aelodau i gyd yn arbenigwyr ym maes diogelu plant.

Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Ymchwiliad wedi sefydlu Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr. Bydd unrhyw ddioddefwr neu oroeswr sy'n dymuno bod yn rhan o'r Fforwm yn gallu cofrestru i fod yn aelod a derbyn diweddariadau ar waith yr Ymchwiliad. Bydd yr Ymchwiliad yn trefnu i'r Fforwm gael cyfarfodydd agored bedair gwaith y flwyddyn. Dylai'r rhai sydd eisiau ymuno â'r Fforwm anfon e-bost wedi ei farcio ‘Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr’ at contact@iicsa.org.uk.

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil yr Ymchwiliad yn cael ei arolygu gan Grŵp Llywio'r Ymchwil, a gadeirir gan aelod o'r Panel yr Athro Syr Malcolm Evans KCMG OBE.

Back to top