Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Drusilla Sharpling CBE

Drusilla Sharpling CBE

Penodwyd Drusilla Sharpling, bargyfreithwraig, yn Brif Erlynydd y Goron ar gyfer Gwaith Achos Canolog yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron ym 1997, ac yna'n Brif Erlynydd y Goron yn Ardal Llundain yn 2002.

Yn 2009 derbyniodd y swydd Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi â chyfrifoldeb am 13 llu yn cwmpasu Cymru, Canolbarth Lloegr a De-orllewin Lloegr.

Roedd Drusilla'n gyfrifol am y rhaglen arolygu genedlaethol i amddiffyn plant a'r portffolio Cyd-arolygiaeth Cyfiawnder Troseddol, yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ym maes cyfiawnder troseddol ar draws ystod o faterion. Yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau ynghylch ansawdd ymateb yr heddlu i blant sydd angen eu hamddiffyn.

Back to top