Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Ivor Frank

Ivor Frank

Mae Ivor Frank yn fargyfreithiwr â phedwar degawd o brofiad o ran amddiffyn plant, hawliau dynol a chyfraith teulu.

Cafodd ei fagu mewn gofal ei hunan ac mae wedi cynrychioli ac ymgyrchu dros blant mewn gofal fel aelod o'r grwpiau seneddol Plant sy'n Derbyn Gofal a'r Rhai sy'n Gadael Gofal a Llais Rhai sy'n Gadael Gofal.

Mae Ivor wedi cynghori'r Swyddfa Gartref ar faterion priodasau dan orfod a herwgydio rhyngwladol plant. Mae wedi gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Buttle (Buttle UK erbyn hyn) sy'n cynnig grantiau i blant hyglwyf a phobl ifanc mewn angen. Erbyn hyn mae'n gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Sefydliad Rees sydd ag amcanion tebyg.

Back to top