Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Sheila Coates MBE

Mae gan Sheila 32 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau rheng flaen i oedolion a phlant sydd wedi dioddef/goroesi pob math o gamdriniaeth rywiol. Mae hi'n aelod gwreiddiol o SERICC (South Essex Rape and Incest Crisis Centre) a agorodd yn 1984. Roedd hi'n ymarferydd rheng flaen am un mlynedd ar ddeg yn cefnogi oedolion a phlant, yn darparu cynghori camdriniaeth rywiol ac yn rhoi cefnogaeth i'r heddlu a'r llys.

Ers 1980, mae Sheila wedi gweithio gydag unigolion a ddioddefodd gamdriniaeth rywiol sefydliadol ac mae SERICC yn parhau i weithio gyda dioddefwyr/goroeswyr camdriniaeth sefydliadol. Mae ei gwaith wedi cynnwys gweithio mewn carchardai yn cefnogi dioddefwyr/goroeswyr a gyda'r adran brofiannaeth i roi safbwynt y 'dioddefwr' i droseddwyr rhyw. Mae'r gwaith yma wedi cadarnhau dealltwriaeth o ddefnydd y troseddwyr rhyw o 'feio'r dioddefwr'/gorfodaeth, a chamddefnyddio pŵer/awdurdod.

Mae Sheila yn gweithio'n genedlaethol yn rheolaidd, ar y cyd ac yn gydweithredol gydag unigolion a sefydliadau. Mae ei gwaith cynrychioli cenedlaethol ar ran Rape Crisis England and Wales (RCEW) yn cynrychioli barn a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth a grwpiau aelodaeth. Hefyd mae Sheila wedi cynrychioli profiad dioddefwyr/goroeswyr mewn cyfarfodydd cenedlaethol am y 15 mlynedd diwethaf.

Mae Sheila yn credu bod cyfle go iawn erbyn hyn i dorri'r tawelwch i ddioddefwyr/goroeswyr ac i amddiffyn cenedlaethau plant y dyfodol.

Back to top