Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Yr Athro Malcolm Evans OBE

Yr Athro Malcolm Evans OBE

Mae Malcolm Evans yn Athro Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus ym Mhrifysgol Bryste lle mae wedi addysgu ers mwy na 25 mlynedd. Mae ei waith yn canolbwyntio ar faterion ynghylch artaith ac atal artaith a hefyd ar ryddid crefydd neu gred ac mae wedi ysgrifennu'n eang ar y ddau bwnc. Mae wedi gweithio'n eang ar faterion hawliau dynol ar ran nifer o gyrff rhyngwladol ac NGOs ac ar hyn o bryd mae'n aelod a Chadeirydd Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig er Atal Artaith. O 2002 tan 2013 roedd yn aelod o'r Cyngor Cynghori ar Ryddid Crefydd neu Gred y Sefydliad er Diogeledd a Chydweithredu yn Ewrop (OSCE).

Hefyd mae'n aelod annibynnol o Grŵp Cynghori Hawliau Dynol Ysgrifennydd Tramor y DU.

Dyfarnwyd OBE iddo am wasanaethau i atal artaith a hyrwyddo rhyddid crefyddol yn 2004.

Back to top