Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Emma Lewis

Rwy'n weithiwr datblygu cymunedol o Abertawe.

Ni chefais y dechrau perffaith mewn bywyd. Roedd fy mam yn ymladd ei brwydrau ei hun gyda bod yn gaeth ac ni allai hi fy nghadw i'n ddiogel.  Cefais fy nghymryd i mewn i ofal pan oeddwn yn 10 oed. Roeddwn i'n ei chael yn anodd yn fy lleoliadau maeth ac roeddwn i'n dyheu yn wirioneddol i fod gartref gyda fy mam a llystad.

Datgelais y gamdriniaeth rywiol a brofais gan aelod o'r teulu gyntaf pan oeddwn i'n 12 oed yn unig. Roeddwn i ar drothwy fy arddegau, ac roeddwn i gyda ffrindiau pan ddaeth y cwbl allan.  Ar yr oedran hwnnw, doedd gen i ddim y geiriau cywir i esbonio'n llawn beth oedd wedi digwydd i mi, na'r arfau i sicrhau bod rhywbeth yn cael ei wneud am y peth.

Gadewais ofal yn 18 oed i fyw yn annibynnol heb unrhyw gymwysterau ac ychydig o bobl i'm tywys. Roedd fy mywyd yn gythryblus ac ansefydlog.

Yn 2011, gyda chymorth hanfodol ac amhrisiadwy pobl eraill yn Abertawe, cydsefdydlais Roots Foundation. Rwy'n arwain tîm o weithwyr datblygu a gwirfoddolwyr yn awr sy'n cynorthwyo pobl ifanc sy'n gadael gofal i sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Nid oes gan ddioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth rywiol yn blant bob amser le i fynegi eu meddyliau, syniadau a theimladau, yn enwedig yng Nghymru, sydd â llawer o gymunedau gwledig. Rwy'n awyddus i glywed beth sydd gan ddioddefwyr a goroeswyr i'w ddweud a gweithredu fel llais drostynt.

Back to top