Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Fay Maxted OBE

Mae Fay wedi gweithio gyda goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol ers 1996, pan gafodd ei phenodi'n rheolwr RoSA (Rape or Sexual Abuse Support) yn Rugby. Mae Fay wedi cefnogi goroeswyr i ddelio gyda'r ymatebion i'w datgeliadau am gamdriniaeth mewn cartrefi gofal, lleoliadau ffydd ac ysgolion, cefnogaeth gydag achosion troseddol a sifil, ac mewn hawlio iawndal am anafiadau troseddol.

Bu Fay yn helpu i sefydlu The Survivors Trust (TST) yn 2003 sy'n rhwydwaith trwy'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon o wasanaethau trais a chamdriniaeth rywiol arbenigol gydag aelodaeth o 70 asiantaeth arbenigol. Cafodd ei phenodi'n Brif Swyddog Gweithredol arno yn 2004 ac mae'n mynd i amrywiaeth o fforymau a grwpiau cenedlaethol sy'n ymdrin â'r ymatebion sefydliadol i oroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol. Yn y 4 blynedd diwethaf, mae Fay wedi goruchwylio sefydlu pum canolfan cefnogi newydd i ddioddefwyr trais a chamdriniaeth rywiol, a ariannwyd drwy ymrwymiad y Llywodraeth i agor 15 canolfan newydd.

Yn ogystal â'i rôl yn TST mae Fay yn aelod o Weithgor Trais Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu hefyd, ac yn aelod o Grŵp Monitro Trais HMIC. Mae hi hefyd yn aelod o Grŵp Rhanddeiliaid Allanol y CPS a Fforwm Atebolrwydd Cymunedol y CPS sy'n codi materion o bryder sy'n wynebu goroeswyr camdriniaeth a thrais rhywiol. Mae Fay yn aelod o Ymchwiliad y Comisiynydd Plant i Gam-drin Rhywiol yn Amgylchedd y Teulu (CSAFE) ac aelod o'r Grŵp Cynghori Ymchwil ar gyfer y prosiect ymchwil CSAFE.

Cafodd Fay OBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2015 i gydnabod ei gwaith yn hyrwyddo hawliau goroeswyr.

Back to top